ESC را برای بستن فشار دهید

حامد رضایی سانیانی

من حامد رضایی سانیانی هستم یک برنامه نویس بک اند که عاشق سریال های کره ای هست.